ภาพวาดฝีมือคนพิการที่ร่วมการประมูลเข้า "กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ" ภาพประมูล 5 : "ทะเลทรายกีซ่า" (วาดด้วยกาแฟ)


ชื่อภาพ : "ทะเลทรายกีซ่า"

แรงบันดาลใจ : ผมอยากลองวาดภาพทิวทัศน์ในต่างประเทศดูบ้าง ด้วยกาแฟ ดังนั้นจึงเจาะจงที่จะเลือกความเหมาะสมของสถานที่ ที่เมื่อใช้กาแฟแล้วจะสื่อถึงสถานที่นั้นได้โดยตรง "ทะเลทราย" จึงเป็นคำตอบ ของการใช้เนื้อกาแฟได้ดีที่สุด และถ้าต้องวาดทิซทัศน์ในทะลทรายก็ต้องสุสานปิรามิดแห่งเมืองกีซ่า ภาพนี้มีความยากอยู่ในความรู้สึกของผม เนื่องจากผู้ซื้อกระดาษมาให้ผมวาดนั้น ซื้อมาผิดสเปค คือ มีความหนา 190 แกรม ซึ่งผมใช้อยู่ 200 แกรม ต่างยี่ห้อกันด้วย ทำให้ความขรุขระของเนื้อกระดาษแตกต่างกัน มีความลื่นมาก การวาดเพื่อแสดงเนื้อกาแฟนั้น ทำได้ยาก เนื้อกาแฟจึงค่อนข้างเรียบ แต่ก็ทำให้ภาพนั้นได้เห็นภาพรวมของปิรามิดกีซ่า ได้พอสมควรถึงรายละเอียดจะไม่มาก ผมคิดว่าอูฐก็ทำให้มิติของกลุ่มปิรามิดนั้นอยู่ไกลในกลุ่มทรายที่กำลังถูกพัดอยู่ในทะเลทราย

ราคาเริ่มประมูล : 3,000 บาท (หมายเหตุ : สำหรับภาพนี้ผู้ประมูลคนแรกได้ภาพเลยนะครับ ไม่ประมูลต่อ)
บริการ : ใส่กรอบอย่างดี และจัดส่งให้ถึงบ้าน (ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
วันสิ้นสุดการประมูล : ..............................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่วยกันเสนอแนะโครงการดาวน์โหลดภาพนี้ได้นะครับ